Home


beroepsvereniging van zorgprofessionals

Zij gaat uit van het respect voor de heelheid van de mens
met zijn zelfregulerend vermogen
en wil dit door middel van verzorgen, bemiddelen en begeleiden ondersteunen.

Dit zijn de grote pijlers waarop ons beroep is gestoeld
en die leidraad zijn in de opleiding tot verpleegkundige antroposofische-zorg
en in het werk als zodanig.

naar bovenhome  ·  contact