Home

Organisatie 

Interne structuur

De NVAV is in 1962 opgericht en is in 2006 met diverse verpleegkundige beroepsverenigingen gefuseerd, hetgeen resulteerde in een nieuwe vereniging: de V&VN. De NVAV kreeg de naam V&VN Antroposofische Zorg. Zij houdt o.a. een beroepsregister bij van geregistreerde verpleegkundigen antroposofische-zorg.

Criteria voor registratie zijn:

  • Wet BIG-registratie
  • Lidmaatschap van de V&VN AZ
  • Certificaat van de Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit Antroposofie
  • Deelname aan verplichte nascholingsdagen
  • Minimaal 2 dagdelen per week werkzaam als verpleegkundige

De afdeling werkt nauw samen met Plegan Opleingen, die zorg draagt voor opleidingen op antroposofisch verpleegkundig/verzorgend gebied.

print deze pagina...

V&VN Antroposofische Zorg 2005-2019

naar bovenhome  ·  contact