Home

Doelstelling 

  • Mensen met een verplegend en verzorgend beroep te verenigen die antroposofische gezichtspunten zoeken als inspiratie. Enerzijds om het verplegende vak te verdiepen en te vernieuwen, anderzijds om zichzelf als beroepsgenoot te ontwikkelen.
  • Zorg dragen voor kwaliteitsbewaking binnen het antroposofisch verpleegkundig werken.
  • De belangen van de leden behartigen die specifiek te maken hebben met de inhoud van ons vak.
  • Contact onderhouden met de V&VN om algemeen verpleegkundige zaken te behartigen, meestal ligt dit op landelijk niveau.
  • Daarnaast met de NVAZ, om belangen te behartigen die expliciet te maken hebben met het antroposofisch werkveld.

print deze pagina...

V&VN Antroposofische Zorg 2005-2019

naar bovenhome  ·  contact