Home

Literatuur 

 • Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg

Erik Baars

In het tijdschrift TVZ verscheen op 30 juni 2018 het artikel Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg van Erik Baars.

Download als pdf:

uitwendige_therapie_als_aanvulling.pdf


 • Het zelfgenezend vermogen - Basis van onze gezondheid

Jan J.C. Saal

Het zelfgenezend vermogen van een mens vormt de basis van onze gezondheid.

Het is een wonder hoe ons lichaam zichzelf kan herstellen bijvoorbeeld na een verwonding of operatie. Maar het is ook wonderbaarlijk hoe het dat soms niet doet, bijvoorbeeld in geval van chronische ziekte of handicap.

Het is daarom de moeite waard om ons wat meer in dit vermogen te verdiepen. Zo kunnen we op het spoor komen van wat we kunnen doen of laten om meer gebruik te maken van dit fantastische vermogen om gezond te blijven.

In deze brochure kunt u daarvoor aanknopingspunten vinden.

€ 3.00

www.gezichtspunten.nl


 • Dementie - gezichtspunten vanuit de antroposofie

Jan Pieter van der Steen

Een mens met dementie verliest langzaam het contact met de wereld buiten hem en met zijn eigen lichaam. Door het verlies van het contact met de wereld buiten hem wordt de mens met dementie gedwongen om met zijn bewustzijn naar binnen te gaan. Hij/zij maakt deze gang naar binnen zonder een intacte individualiteit, zonder een intacte 'regisseursfunctie'.

Daardoor is niet langer de uiterlijke wereld van feiten en gebeurtenissen richtinggevend, maar wordt de innerlijke wereld met (onverwerkte) herinneringen en emoties zin- en richtinggevend voor het beleven en handelen.

Jan Pieter van der Steen maakt in deze brochure heel inzichtelijk wat een mens met dementie doormaakt en biedt daarmee tegelijk aanknopingspunten voor ons als medemens om helpend en ondersteunend hiermee om te gaan.

€ 5.00

www.gezichtspunten.nl


 • Antroposofische zorg bij kinderziekten

Freya Pardoel, Edith Minnaar en Loes Klinge

Kinderziektes komen door vaccinatie steeds minder voor, maar moeten wel serieus genomen worden.

Een kind wordt geboren in de erfelijkheidsstroom van de ouders. Het is een geestelijk wezen, dat zelf zijn lichaam moet opbouwen, met als uitgangsmateriaal wat hij van zijn ouders heeft meegekregen. Vooral in de eerste zeven jaren van een mensenleven vraagt dat om veel aanpassingen. Het gaat daarbij niet om grove aanpassingen, maar om de fijnere afstemming van het fysieke lichaam met zijn geestelijke wezensdelen. Kinderziektes zijn helpend bij deze aanpassingen.

Hoewel gezonde kinderen vrijwel altijd beter uit de kinderziektes tevoorschijn komen is er nooit een garantie op een ongecompliceerd verloop. Hoe bekender de verzorgers met het verloop van de kinderziekte zijn, des te beter ze het zieke kind kunnen begeleiden en aan de bel kunnen trekken als de ziekte afwijkend verloopt.

In deze brochure worden de negen meest voorkomende kinderziektes uitgebreid behandeld.

€ 3.00

www.gezichtspunten.nl


 • Folder Gezichtspunten

Centrum Sociale Gezondheidszorg heeft een folder uitgebracht met het overzicht van alle beschikbare brochures.

U kunt deze folder in ieder aantal gratis bestellen, om door te geven aan andere mensen, door ze bijvoorbeeld in de wachtkamer of op de toonbank te leggen.

De folder is ook kosteloos te downloaden.

www.gezichtspunten.nl


 • Warmte, kleding en gezondheid

Ina Emous-van der Kooij en Katie Willink-Maendel

In deze brochure wordt beschreven wat warmte voor ons kan betekenen en hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen door juist die warmtehuishouding goed in de gaten te houden.

Tegenwoordig zijn we niet meer zo gewend om goed te letten op onze warmtehuishouding. Door het dragen van synthetische kleding, door centraal verwarmde huizen en kantoren en door de auto als vervoermiddel zijn we meestal voldoende tegen de kou beschermd om daar veel aandacht aan te besteden. Voor gezonde volwassen mensen is dat in het algemeen ook prima, maar voor baby's, jonge kinderen, oude en zieke mensen ligt de zaak heel anders.

€ 3.00

www.gezichtspunten.nl

Zie ook:

 • Badtherapie, J.Hukema
 • Stervensbegeleiding, R.Zeylmans
 • Biografie en Ziekte, J.Saal
 • Verplegen vanuit Antroposofisch perspectief, P.Wessels

 • Warmte vergt jaren groei

De effecten van warmteondersteuning bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Astrid van Zon

Uit de inleiding:

“Deze publicatie is het resultaat van een jarenlang onderzoekstraject op het kinderdagcentrum van Rozemarijn. Het is het warme enthousiasme van Astrid van Zon geweest waardoor het onderzoek kon starten en kon worden voltooid. En dit enthousiasme is gebaseerd op de krachtige ervaring dat kinderen met een meervoudige beperking baat hebben bij ‘verwarming' van hun ledematen.

Warmte is een bijzonder verschijnsel: het is op twee manieren te ervaren. Uiterlijk door een warmtebron, innerlijk door een inspiratiebron. Warmte doet leven en bewegen, maakt ons menselijk en brengt ons verder in onze ontwikkeling. Als de zorgverlener warmtebron en inspiratiebron tegelijk kan zijn, kan de zorgvrager zich meer mens voelen. Deze publicatie kun je ook lezen als een oproep aan begeleiders en ouders: realiseer je hoezeer we deze kinderen kunnen helpen door hen niet alleen van binnenuit liefde- vol te benaderen, maar ook van buitenaf warmte te bieden.”

Het boek kan besteld worden via Rozemarijn door overmaking van € 12,50 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: Warmte vergt jaren groei' + uw naam + adres.


 • Het geheim van de wond, Samaritercursus

Door: Rudolf Steiner

Vertaling: Jelle van der Schuit
Met een inleiding en aanvulling door: Ermengarde de la Houssaye-Lievegoed

Een uitvoerige beschriving met bestelmogelijkheid vindt u op:

www.nachtwind.nl/het-geheim-van-de-wond.html

Een filmpje met interview van Joop van Dam is hier:

www.nachtwind.nl/film-joop-van-dam.html


www.nachtwind.nl/achtvoudige-pad.html

Bij de presentatie van dit boekje op zaterdag 28 september 2013 gaf Joop van Dam een inleiding, die u hier als YouTube-filmpje kunt bekijken.


 • Liefdevolle natuurlijke verzorging in de laatste levensfase

Deze praktische brochure neemt je mee naar een aandachtsvolle manier van verzorgen die weldadig blijkt te zijn voor mensen in hun laatste levensfase. De samenhang tussen liefdevolle aanrakingen én natuurlijke kruiden en olien brengt hen harmonie, warmte en troost en doen recht aan de kwetsbaarheid van de stervende mens.

Handreikingen uit de wikkelkeuken geven je concrete uitleg over kruidige wikkels, honing/melk klysma, tedere schapenwol en geurige oliekompressen. Zij verlichten pijn, angst en verdriet. In enkele ervaringsverhalen worden bijzondere momenten uit deze zorg beschreven.

Deze brochure is geschikt voor naasten, werkers in een hospice, verpleegkundigen en mantelzorgers.
Auteur: Toke Bezuijen
Omvang: 40 pagina's
Prijs: € 9,00

Meer info en bestellen:

www.wikkelfee.nl/catalog/wikkelfee-brochure-bijzondere-momenten-p-110.html


stemmingen

 • Stemmingen - menskundig beschouwd, door Joop van Dam met illustraties van Anne van Rijthoven. Prijs € 12,50 + 1,50 verzendkosten ISBN 97890 819098 08

Meer info en bestellen:

www.nachtwind.nl/stemmingen.html


utwendige therapieen

 • Uitwendige therapie in de oncologische zorg - Heilzame toepassingen uit de antroposofische verpleegkundige zorg, door Toke Bezuijen. Uitgever: Reith | Hendriks & partner. Formaat: 26 cm x 21 cm, omvang 92 pagina's, prijs: € 24,95, ISBN 9789081549394.

Dit boek laat zien hoe eenvoudige heilzame toepassingen ondersteuning kunnen bieden bij allerlei problemen van lichamelijke aard (zoals pijn, obstipatie, krampen, prikkelhoest, slechte slaap) en tegelijkertijd rust en warmte. bieden.

In het eerste deel van het boek wordt de oorsprong, ontwikkeling en de werkzaamheid van deze bijzondere warmtetherapie beschreven. Daarna volgt een beschrijving over de verschillende fases waarin je beland vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je kanker hebt. Tevens volgt een uitleg over wat de uitwendige therapie daarin kan betekenen.

Het tweede deel bevat een zeer uitgebreid repertorium. Daarin worden concrete toepassingen beschreven in relatie tot veel voorkomende ziekteklachten rond kanker, maar ook die van de palliatieve en terminale fase. Het boek besluit met een literatuuroverzicht.

'Uitwendige therapie in de oncologische zorg' richt zich op verpleegkundigen, artsen en therapeuten. Maar ook mantelzorgers die direct betrokken zijn bij de zorg vinden er vele ideeën en mogelijkheden die zij, eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige of arts, kunnen toepassen.

Eigenlijk dus voor iedereen die een warm hart heeft voor de kankerpatiënt. Het boek getuigt van liefdevolle daadkrachtige integratieve zorg.


 • Uitwendige therapieën. Wikkels, kompressen en baden worden beschreven door Ina Emous-van der Kooij, Sonja van Hees, Katie Willink-Maendel en Mirjam Zonneveld. Uitgeverij Christofoor Zeist, ISBN 978 90 6238 835 6.

nieuw

 • Joop van Dam en Pauli van Engelen: Werkboek geneesplanten en hun toepassingen in de uitwendige therapie, uitgegeven in eigen beheer V&VN antroposofische zorg. 2e Druk voorjaar 2010.

Deze titel is niet meer leverbaar.


 • Bom en Huber: Groeiwijzer, van nul tot één jaar, voeding en verzorging, uitgave Christofoor
 • Bom en Huber: Groeiwijzer van één tot vier jaar, verzorging en opvoeding, uitgave Christofoor.
 • Van Benthem, Bos e.a.: Zieken thuis; praktische wenken in de verzorging op basis van de antroposofie. Niet meer leverbaar.
 • Ria Bom: Regelmaat en inbakeren, uitgeverij Christofoor.
 • A. van Kalsbeek: Ik beweeg en lig toch stil, voorbeelden uit de verpleegkundige praktijk in de heilpedagogie, te bestellen via

print deze pagina...

V&VN Antroposofische Zorg 2005-2019

naar bovenhome  ·  contact